Особливості здійснення освітнього процесу після канікул

З 2 листопада 2020 року до поліпшення епідеміологічної ситуації освітній процес в школі буде проходити з використанням технологій дистанційного навчання. Учасники освітнього процесу вже мають досвід навчання у дистанційному режимі, але внесені певні зміни в систему проведення занять.

Адміністрація та педагогічний колектив керуються вимогами «Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 08.10.2020 №1115, що набуло чинності 16.10.2020, у якому, зокрема, наголошується: організація освітнього процесу під час дистанційного навчання здійснюєтьсяз дотриманнямвимог законодавства про освіту, захист персональних даних, а такожсанітарних правил і норм(щодо формування розкладу навчальних занять, рухової активності, вправ для очей, безперервної тривалості навчальної діяльності з технічними засобами навчання, тривалості виконання завдань для самопідготовки у позанавчальний час).

Освітній процес планується відповідно до розкладу занять в синхронному чи асинхронному режимі. Опрацювання навчального матеріалу буде здійснюватись, переважно, засобами платформ Zoom та Google Classroom. З учнями початкових класів для успішного навчання вчителі використовуватимуть додатково вайбер, електронну пошту, мобільний зв’язок з батьками. Окремі вчителі іноземної мови проводитимуть уроки на платформі dojo. Організація освітнього процесу під час дистанційного навчання здійснюєтьсяу межах робочого часу педагогічних працівників.

Класними керівниками здійснений облік дітей, які не мають можливості взяти участь у дистанційній взаємодії з поважних причин (стан здоров’я, відсутність доступу до мережі Інтернет або технічних засобів навчання тощо). З цими учнями вчителі використають доступні засоби навчання.

В розділі «Дистанційне навчання» вчителі розміщують 31 жовтня до 20.00 у таблиці за днями тижня та згідно з розкладом завдання для опрацювання і засвоєння навчального матеріалу, а також посилання на додаткові джерела.

Відповідно до розкладу учень має відкрити відповідний гугл-клас або приєднатися до відеозустрічі, або опрацювати матеріал уроку, виставлений вчителем. Вчителями передбачається виконання завдань з предметів за розкладом протягом цього ж дня (до 18.00) або надається термін виконання (наприклад, до наступного уроку). Облік навчальних занять і результатів навчанняучнів під час дистанційного навчанняздійснюєтьсявідповідно у класному журналі, свідоцтвах досягнень.

Адміністрація школи здійснюватиме постійний контроль щодо якості організації дистанційного навчання та надаватиме індивідуальну допомогу щодо роботи на платформах учням і батькам, а також відкрита до конструктивного спілкування з батьками.

Бажаємо успішної співпраці в процесі дистанційного навчання!

Будьте всі здорові!

Кiлькiсть переглядiв: 129